Technologia WiFi
Miło nam poinformować o uruchomieniu w obrębie ul.Inżynierskiej 3 punktu dostępu do Internetu w radiowej technologii Wi-Fi (Wireless Fidelity). Użytkownicy, którzy zechcą w ten sposób skorzystać z zasobów ogólnoświatowej sieci powinni podpisać z naszą firmą odpowiednią umowę,

Wystarczy dysponować odpowiednim urządzeniem pracującym w technologii Wi-Fi (np. notebook czy palmtop z odpowiednią kartą radiową) i znajdą sie w zasięgu anteny nadawczej. Dostęp do sieci możliwy jest w obrebie wszystkich trzech budynków magazynowych oraz w przylegających zabudowaniach.

Uruchomienie usługi jest bardzo szybkie. W wypadku nieposiadania przez klienta odpowiedniego urządzenia Wi-Fi, dostraczy je nasza firma.

Zasięg naszego punktu dostępu będziemy sukcesywnie powiekszać.